måndag 29 maj 2017

Snytbagge
Vetenskapligt namn Hylobius Abeitis
Familj Hylobius
Skade insekt som skadar föryngringskog.
Vinbärsfuks
Familj:Polygonia

Mindre timmerman (Acanthocinus griseus)

är en skalbagge i familjen långhorningar. Den hör till samma släkte som större timmerman. Som larv lever den i döda tallar eller granar. (wikipedia)

onsdag 30 september 2009

Nyckelpiga


Nyckelpigor Coccinellidae
Nyckelpigor (Coccinellidae), en familj i ordningen skalbaggar. Det finns cirka 65 arter i Sverige och mer än 4 500 i hela världen. (wikpedia)

Rovspindel

lördag 26 september 2009

trädgårdssnäcka

Trädgårdssnäcka Cepaea hortensis